ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ

ನವಿಲು ಗರಿ September 12, 2009

Filed under: ಕರೆಯೋಲೆ — Karthik S Udupa @ 11:48 am
Tags: , ,

ಗೆಳತಿ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ನವಿಲು ಗರಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ನನ್ನ ಬಳಿ,
ಬಾಡುವ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ನೀರೆರೆಯುತ.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s