ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ

ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು October 4, 2009

Filed under: ನೆನಪು — Karthik S Udupa @ 6:08 am

ಅಂದು ನೀನು ನನ್ನ ಮನದಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು,
ಇಂದು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಬರುವ ಕಾದು ಕುಳಿತಿವೆ.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s