ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ

ಹೂ ಹಾಸಿಗೆ October 4, 2009

Filed under: ನೆನಪು — Karthik S Udupa @ 2:12 pm

ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ಹೂ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿರುವೆ,
ಓಹ್.., ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಿರಹದ ಮುಳ್ಳು ರಕ್ತ ಬರುವಂತೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತವೆ.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s