ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ

ಕಣ್ಣೀರು October 6, 2009

Filed under: ನೆನಪು — Karthik S Udupa @ 6:24 pm

ನಿನ್ನ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಿದ್ದ ನೀರು ತುಂಬಿ,
ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಇಂದು ತುಂಬಿ ನಿಂತಿದೆ.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s