ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ

ನಿನ್ನದೇ ದಾರಿ ಕಾದು October 14, 2009

Filed under: ಕರೆಯೋಲೆ — Karthik S Udupa @ 4:46 am

ಹಿತ್ತಲಿಂದ ಹೆಕ್ಕಿ ತಂದ ಕಂಪ ಭೀರೋ ರಂಜದೂವು,
ಈಗ ತಾನೇ ಕಿತ್ತು ತಂದ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಕಸಿ ಮಾವು,
ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಕೂತಿರುವೆ ನಾನು, ನಿನ್ನದೇ ದಾರಿ ಕಾದು.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s